New Items in Shop and Star Refunds

Dear players,

we hope your adventures on Azeroth and beyond are going well! We are delighted to announce certain news regarding our donate shop and the donate system.

In order to stay true to our aim of providing our products to all the players who wish to enjoy them, we revised prices of the goods we offer and lowered them, in accordance with the statistics. So, if there is a mount or an aesthetic armor and weapon that you have always wanted, feel free to check our donate shop again as the desired items might be significantly cheaper now!

As far as the donate shop is concerned, we also have to highlight new weapons for transmogrification  (only for Apollo ‒ not all will be added to Helios in the future, only those previously unobtainable) which you definitely do not want to miss out! Your characters can now wield unparalleled instruments of death and destruction whose feats echo through the ages such as Frostmourne, Ashbringer in both its corrupted and purified forms, Varian’s Blade and more! Do not hesitate and claim these legendary weapons but be aware that they will not affect your gameplay as they are only replicas meant for transmogrification, distinct from the originals.

Secondly, we wish to inform about an important change of donation system for the Apollo project. You may have already heard about our plans to launch a new Cataclysm project during November 2023, and even though the details concerning the launch are yet to be determined (we can already reassure you that Apollo will not be shut down once the new project commences, so stay tuned as the announcement is soon to come!), we are coming with an offer for those who are excited about the new realm and its features but are afraid to spend their donated stars on Apollo: any stars obtained by donation during September, October or November (until the launch) that you spend in that time on Apollo will be refunded as soon as the new Cataclysm project is released. Therefore, there is no need to be discouraged from obtaining anything from our shop for your old and faithful characters on Apollo even if you intend to begin a brand new adventure on our upcoming realm. To better illustrate how this will work, here are a few examples:

  • Got 3000⭐ from auction and 300⭐ from donate, and spent 500⭐ in shop ‒ 300⭐ refunded.
  • Got 3000⭐ from auction and 500⭐ from donate, and spent 300⭐ in shop ‒ 300⭐ refunded.
  • Got 3000⭐ from auction, and spent 1000⭐ in shop ‒ no stars refunded.

We also want to express our gratitude for your ongoing support of our projects and wish to invite you to get ready for our new realm by trying out the distinct gaming experience that Apollo has to offer after multiple overhauls and countless new implemented features over the past months, which we have also added to our website for your convenience!

Best regards!

Apollo Team

??

Vážení hráči,

doufáme, že vaše dobrodružství na Azerothu i mimo něj jdou dobře. Rádi bychom vám představili novinky, které se týkají donate shopu a donate systému.

Vždy jsme chtěli, aby naše všechny naše produkty byly dostupné pro všechny hráče, kteří si je chtějí užít, proto jsme upravili ceny nabízených věcí a snížili je v souladu se statistikami. Pokud tedy máte mounta, zbroj či zbraň, kterou jste vždy chtěli, neváhejte se znovu podívat do našeho obchodu, protože některé z těchto věcí mohou být nyní výrazně levnější.

Co se obchodu týče, rádi bychom též vyzdvihli nové zbraně pro transmogrifikaci (dostupné pouze pro Apollo – na Helios nebudou v budoucnu přidány všechny, pouze ty, které nikdy nebylo možno získat), které si rozhodně nechcete nechat ujít! Vaše postavy nyní mohou vládnout jedinečnými nástroji smrti a zkázy, které určovaly běh dějin, jako Frostmourne, Ashbringer, Varian’s Blade a další! Neváhejte a pořiďte si tyto legendární zbraně, ale mějte na paměti, že nebudou mít vliv na vaše herní výkony, neboť se jedná o pouhé repliky, které mají sloužit jen pro transmogrifikaci, a jsou tedy od originálních verzí těchto zbraní odlišné.

Také bychom vás rádi informovali o důležité změně donate systému pro projekt Apollo. Možná jste už slyšeli o našich plánech spustit nový projekt pro Cataclysm v průběhu listopadu 2023, a přestože podrobnosti týkající se jeho startu budou teprve oznámeny (už teď vás můžeme ujistit, že Apollo nebude po zahájení nového projektu ukončeno, takže se můžete těšit na oznámení tohoto projektu, které brzy zveřejníme!), přicházíme s nabídkou pro ty, kteří jsou nadšení z nového realmu, ale bojí se utratit své hvězdy získané přes donate na Apollu: veškeré hvězdy získané přes donate v září, říjnu a listopadu (do spuštění nového realmu), které utratíte během té doby na Apollu, budou vráceny, jakmile bude nový projekt spuštěn. Nenechte se tedy odradit od koupě čehokoliv z našeho obchodu pro vaše postavy na Apollu, i když máte v úmyslu začít zcela nová dobrodružství na našem dalším realmu. Jako ilustraci tohoto systému bychom vám rádi uvedli pár příkladů:

  • Mám 3000⭐ z aukce a 300⭐ za donate, utratil jsem 500⭐ v obchodě ‒ 300⭐ bude vráceno.
  • Mám 3000⭐ z aukce a 500⭐ za donate, utratil jsem 300⭐ v obchodě ‒ 300⭐ bude vráceno.
  • Mám 3000⭐ z aukce a žádné hvězdy za donate, utratil jsem 1000⭐ v obchodě ‒ hvězdy vráceny nebudou.

Rádi bychom vám všem vyjádřili náš vděk za vaši trvalou podporu našich projektů a budeme rádi, pokud se připravíte na náš nový realm tím, že si vyzkoušíte jedinečný herní zážitek, který vám Apollo nabízí po všech úpravách a bezpočtu implementovaných funkcí v průběhu posledních měsíců. Detailní informace o nich jsme pro vaše pohodlí sepsali na našich webových stránkách!

Mějte se krásně!

Tým Apollo