A New Event: Stablemasters of Twinstar

Dear players!

We are delighted to let you know about a new event you will soon be able to take part in. Are you a stable keeper who would not content with a steed or two and thus kept on filling up the barn until an entire mountain o’ mounts was herded? Then be prepared to challenge other players who are leading the cavalry! Those of you able to present a whole mount parade will have the best shot at winning the new contest: the Stablemasters of Twinstar!

Each round of this event, a mount is chosen which every contestant has to saddle (be aware that donate mounts will never be chosen for this competition). Any competitor that does not have this mount in his or her collection gets out of the game. The rounds go on and on until there is only one last rider standing.

The competition will take place on September 17th 2023. Here is the timetable (server time):

17:00: Helios Horde
18:00: Helios Alliance
19:00: Apollo Horde
20:00: Apollo Alliance

If you want to participate as a contestant, please send a Discord message to CMs , , or and provide your in-game character name, realm, and faction. If you want to attend as a spectator, you don’t have to enter in advance. The event will take place on Argent Tournament grounds, in Icecrown.

The winners of the whole contest (separately for the Alliance and the Horde) will be given items from the donate shop (all of your choice) from these categories:

1st place: mount
2nd place: 2× pet
3rd place: 2× other/clothes
4-7th place: gold

Contest entry will be closed on Sunday, 17 September 2023 15:00.

Get your spurs and reins ready for you will soon again feel the heat of Al’ar’s fiery feathers and smell Invincible’s dethly scent and it might be you who is to withstand the stampede and claim victory!

We are looking to seeing you and all those hooves, claws and beaks! Heck, we’re going to need more saddles…

Apollo Team

??

Drazí hráči,

Rádi bychom vás seznámili s novým eventem, jehož se budete moct brzy zúčastnit!

Jste stájník, který se nespokojil s ořem nebo dvěma, a tak plnil stáj, dokud se jich nenahnala celá hora? Pak buďte připraveni vyzvat ostatní hráče, kteří vedou kavalérii! Ti z vás, kteří budou schopni předvést celou přehlídku mountů, budou mít nejlepší šanci vyhrát novou soutěž: Stablemasters of Twinstar!

V každém kole tohoto eventu je vybrán mount, kterého musí každý soutěžící osedlat (mějte na paměti, že mounti získané z donate v obchodě nebudou pro tuto soutěž zahrnuti). Každý soutěžící, který vybraného mounta ve své sbírce nemá, vypadává ze hry. Kola pokračují a pokračují, dokud nezůstane stát pouze jeden poslední jezdec.

Event se bude konat 17. 9. 2023. Zde je rozpis celého „jízdního řádu“, tak prosíme, nemeškejte.

17:00: Helios Horda
18:00: Helios Aliance
19:00: Apollo Horda
20:00: Apollo Aliance

Pokud byste se rádi účastnili našeho eventu, pošlete zprávu přes Discord našim community managerům Lidansa, Rafaam nebo Arrinka a napište jméno své herní postavy, realm a frakci. Pakliže se chcete podívat jako diváci, není nutné se nahlašovat předem. Event bude probíhat na půdě Argent Tournamentu v Icecrownu.

Pokud se ptáte, co jsme si připravili jako odměny, tak vězte, že jsou legendární!

Odměňovat se bude zvlášť Aliance i Horda. Vítězové celé soutěže získají itemy podle výběru z našeho donate shopu podle umístění na žebříčku vítězů, z těchto kategorií:

1. místo: mount
2. místo: 2× peti
3. místo: 2× ostatní/oblečení
4-7. místo: zlato

Zápis do soutěže bude ukončen 17. 9. 2023 v 15:00.

Připravte si ostruhy a otěže, brzy znovu ucítíte žár Al’arova ohnivého peří a Invinciblův pach smrti. Možná jste to právě vy, kterému dusot stáda přinese vítězství!

Těšíme se na vás a všechna ta kopyta, drápy a zobáky! Sakra, budeme potřebovat víc sedel…

Tým Apollo