New Features and Improvements

Dear players,

while our work has been mostly focused on the recent expansion, lately we have also directed our efforts towards our Cataclysm implementation, backporting numerous fixes and quality-of-life changes to enhance the gaming experience. We are excited to announce several new features and improvements that have been applied to Cata PTR and are now going to be deployed to Apollo as well!

  • Firstly, there have been numerous changes to the backend system, with the aim to provide better performance and stability. It is however possible that some of these changes may cause some disruptions or crashes at first, so we encourage you to report any NEW issues you encounter. Your feedback will help us to resolve these problems and ensure smoother gameplay.
  • We are also introducing some exciting new features, such as account-wide mounts. This means that once you obtain a mount on one character, it will be available for all your characters on the same account, like it is on Mists of Pandaria.
  • Additional quality-of-life features we have implemented is the auto-learn feature for spells, making it easier for you to acquire new abilities, and the racial trait swap system, allowing for more customization of your character thanks to being able to obtain traits of other races, and cross-faction RDF, giving you the possibility to tackle dungeons together with the opposite faction.

More such changes will be implemented regularly, and we will continue to provide bugfixes, as well as bring in various other quality-of-life improvements, to make the experience more enjoyable.

Happy gaming!

Apollo Team

??

Vážení hráči,

ačkoli se naše úsilí soustředilo především na nový datadisk, v poslední době jsme se zaměřili také na implementaci Cataclysmu a backportovali jsme řadu oprav a vylepšení, abychom zlepšili herní zážitek. S radostí vám oznamujeme několik nových funkcí a úprav, které byly aplikovány na Cata PTR a nyní budou nasazeny i na Apollo!

  • Došlo k četným změnám v systému s cílem zajistit lepší výkon a stabilitu. Je však možné, že některé z těchto změn mohou zpočátku způsobovat poruchy nebo pády, proto vás vyzýváme, abyste hlásili veškeré NOVÉ problémy, na které narazíte. Vaše zpětná vazba nám pomůže tyto problémy vyřešit a zajistit plynulejší hraní.
  • Zavádíme také několik zajímavých nových funkcí, jako je například sdílení mountů pro celý účet. To znamená, že jakmile získáte mounta na jedné postavě, bude k dispozici pro všechny vaše postavy na stejném účtu, jako je tomu v Mists of Pandaria.
  • Dalšími zlepšeními, které jsme zavedli, je funkce automatického učení kouzel, která vám usnadní získávání nových schopností, a racial trait swap system, který umožňuje větší přizpůsobení vaší postavy díky možnosti získat vlastnosti jiných ras, a cross-faction RDF, což vám dává možnost zdolávat dungeony společně s opačnou frakcí.

Další podobné změny budou prováděny pravidelně a budeme pokračovat v opravách chyb a v různých dalších vylepšeních, aby byl váš zážitek z hraní ještě příjemnější.

Přejeme mnoho zábavy!

Tým Apollo