Character Auction and Helios

Dear players,

we have implemented the following important change to the character auction (both classic and trade) in the Account Manager:

It is not possible to sell or trade a character on Apollo and keep the same character on Helios (or vice versa). If you put a character from one realm into the auction, the other (cloned or pre-cloned original) character will be deleted and will remain deleted even if you cancel the auction.❗

Apollo Team

??

Vážení hráči,

v Account Manageru jsme provedli následující důležitou změnu v aukci postav (klasické i trade):

❗Není možné prodat nebo vyměnit postavu na Apollu a ponechat si stejnou postavu na Heliosu (nebo naopak). Pokud do aukce vložíte postavu z jednoho realmu, druhá (klonovaná nebo původní) postava bude smazána a zůstane smazána, i když aukci zrušíte.❗

Tým Apollo