PvP Pravidla

PvP pravidla a informace

Jakékoli změny budou zvýrazněny v zelené, označené jako “NOVÉ!” a platné okamžitě.

Obsah:

1) Současná sezóna
2) Arény a Battlegroundy
3) Podmínky pro udělení odměn za arény
4) Podmínky pro udělení odměn za rated Battlegroundy
5) Matchmaking rating (MMR) a informace o frontách
6) Nejčastější PvP prohřešky
7) Wintrade
8) Doplňující informace

1) Současná sezóna

10.06.2020 – 09.06.2021

2) Arény a Battlegroundy

Rádi bychom vám představili přehled informací o Arénách a Battlegroundech. Tento přehled by vám měl posloužit pro lepší orientaci se v PVP odvětví na našich realmech.

Aréna brackety: 2v2, 3v3, 5v5

Momentálně přístupné Aréna mapy:

Blade’s Edge Arena
Dalaran Sewers
Ruins of Lordaeron
Nagrand Arena
Ring of Valor ZAVŘENÉ!

Momentálně přístupné Battleground mapy:

Warsong Gulch
Alterac Valley
Arathi Basin
Eye of the Storm
Strand of the Ancients
Isle of Conquest
Twin Peaks
Battle of Gilneas

Momentálně přístupné Rated Battleground mapy:

Warsong Gulch
Arathi Basin
Eye of the Storm ZAVŘENÉ!
Twin Peaks
Battle of Gilneas

Všechny dostupné Arény a Battlegroundy jsou plně funkční a připravené pro vaší zábavu. Slouží k získání honor pointů, conquest pointů a ratingu. Pokud naleznete jakýkoliv problém v dostupných Battlegroundech nebo Arénách, prosíme o využití našeho bug reportu na Twinheadu a postupovat podle návodu uvedeného zde.

Ve všech Arénách a Battlegroundech platí pravidla projektu Apollo. Jakékoliv zneužíti chyby ve svůj prospěch je trestáno podle pravidel. Pokud narazíte na hráče, který je porušuje, prosíme o nahlášení daného hráče na náš Discord server, do místnosti #ticket-submit. Vyžadujeme neupravený důkaz a plný popis nastalé situace.

Všechny PvP zápasy musí být hrány regulérním způsobem. Wintrade je přísně zakázán.

3) Podmínky pro udělení odměn za arény

Na našich serverech využíváme jinou metodiku rozdělení titulů než na oficiálních serverech kvůli menší populaci, vypadá následovně:

 
Titul Počet týmů
Season Gladiator rank 1 v 3v3 bracketu
Gladiator top 2% v 3v3 bracketu
Duelist 2% – 5% v 2v2 a 3v3 bracketech
Rival 5% – 10% v 2v2 a 3v3 bracketech
Challenger 10% – 35% v 2v2 a 3v3 bracketech

Tituly se momentálně za 5v5 bracket neudělují vzhledem k množství aktivních týmů. Ti hráči, kteří obdrží titul Gladiator nebo Season Gladiator obdrží také mounta. Vyhodnocení probíhá vždy na konci dané sezony. Další začíná přibližně vždy týden po ukončení předchozí, během tohoto týdne probíhá vyhodnocení bracketů.

FAQ o podmínkách pro udělení odměn za arény:

Q: Jaké jsou vlastně odměny?
A: Mimo výše uvedených titulů, hráči, kteří obdrží Gladiator nebo Season Gladiator titul, budou odměněni také speciálním trvalým mountem.

Q: Jaký Personal Rating musím mít, abych měl nárok na odměnu za sezonu?
A: Neexistuje žádný limit pro personal rating, ale váš personal rating se musí umístit mezi první 100 hodnocených, za předpokladu že se účastníte 3v3 bracketu.

Q: Kolik her musím mít odehráno, abych mohl získat odměnu za sezonu?
A: Je třeba mít nejméně 20% her z celkového počtu odehraných her týmu a počet vašich odehraných her v daném týmu musí být alespoň 20.

Q: Co je to vlastně “aktivní tým”, který je uveden výše?
A: Aktivní tým znamená, že se jedná o tým, který má odehráno více jak 20 her. Není tam nikdo z minimálního počtu hráčů pro daný bracket, kdo nemá odehráno víc jak 20 % z celkového počtu arén za tým a není tam nikdo z minimálního počtu hráčů pro daný bracket, kdo nemá Personal Rating vyšší než 100 (To neplatí pro závorku 3v3). Pokud aréna tým nemá dostatečný počet hráčů na to, aby se mohl účastnit v daném bracketu, jeho členové neobdrží žádné odměny za sezonu. Pro 2v2 bracket platí, že pokud se nachází v týmu třetí nebo čtvrtý hráč a splňuje veškeré podmínky pro udělení odměn za sezonu, obdrží je i třetí nebo čtvrtý hráč. Pro 3v3 bracket platí to samé jako pro 2v2 bracket včetně pátého a šestého hráče.

Q: Musím hrát před koncem sezony?
A: Ne, hrát nemusíte.

Q: Obdržím odměnu za sezonu, pokud před ukončením sezony změním frakci?
A: Ano, ale berte na vědomí, že se změnou frakce automaticky vaše herní postava opustí aktuální aréna tým a tím pádem přijdete o získaný aréna rating. Takže jej musíte nahrát znovu, abyste znovu splňoval podmínky pro udělení odměny za sezonu.

Q: Zůstanou mi tituly navždy?
A: Challenger, Rival, Duelist a Gladiator ne, tyto tituly se vám mažou na konci další sezóny, jde vlastně o hodnocení hráče pro následující sezónu. Season Gladiator titul vám zůstane navždy.

Q: Obdržím odměnu za sezonu, když mám na accountu aktivní BAN?
A: Pokud máte na postavě aktivní BAN, odměnu za sezonu obdržíte. Výjimku tvoří hráč, který má aktivní permanentní BAN. Takový hráč je vyřazen z vyhodnocení.

Q: Je název týmu na konci sezony důležitý?
A: Není, záleží jen na vás, jak se váš aréna tým jmenuje. Ovšem je zakázáno používat nevhodné nebo vulgární názvy aréna týmů. Takové aréna týmy jsou smazány během sezony. Pokud se tak nestalo a takový tým se dostane až k vyhodnocení sezony, bude smazán a vyřazen z vyhodnocení.

Q: Co když se někdo dopustil Wintrade?
A: Pokud se během sezóny prokázal Wintrade v jakémkoliv bracketu, daný hráč a jeho tým v každém bracketu na každé postavě na accountu nemá nárok na odměnu za sezonu.

Q: Co, když jsem neobdržel odměnu a myslím si, že jsem ho dostat měl?
A: Pokud si myslíte, že jste ho měl obdržet, nejpozději do 5 dnů po vyhodnocení můžete si požádat o kontrolu vašeho týmu na Discordu, stačí tam kontaktovat Head GM. Kontrola probíhá po vypršení uvedené lhůty najednou, takže odpověď na váš dotaz očekávejte až po pěti dnech po vyhodnocení. V žádosti je potřeba uvést váš herní nick a realm, na kterém se postava nachází.

4) Podmínky pro udělení odměn za rated Battlegroundy

Na našich serverech využíváme jinou metodiku rozdělení titulů než na oficiálních serverech kvůli menší populaci, vypadá následovně:

 
Titul Počet postav
Hero of the Horde TOP 5 z Hordy
Hero of the Alliance TOP 5 z Aliance

FAQ o podmínkách pro udělení odměn:

Q: Jaké jsou vlastně odměny?
A: Mezi odměny patří titul Hero of the Horde, Hero of the Aliance, podle toho, za jakou frakci hrajete a navíc obdržíte trvalého mounta, což značí váš úspěch v rated Battlegroundu.

Q: Zůstanou mi tituly navždy?
A: Ano, tituly z Rated Battlegroundu jsou permanentní.

Q: Kolik se musím účastnit Rated Battleground her, abych mohl dostat odměnu na konci sezony?
A: Požadavek na minimální počet her je totožný jako ten z arén, tedy potřebujete mít odehraných alespoň 20 her z poslední sezony.

Q: Musím hrát před koncem sezony?
A: Ne, hrát nemusíte.

Q: Obdržím odměnu za sezonu, pokud před ukončením sezony změním frakci?
A: Ano, ale berte na vědomí, že se změnou frakce automaticky ztrácíte získaný rated Battleground rating. Musíte jej nahrát znovu, aby jste splňoval podmínky pro udělení odměny za sezonu.

Q: Co když se někdo dopustil Wintrade?
A: Pokud se během sezóny prokázal Wintrade v jakémkoliv bracketu, daný hráč a jeho tým v každém bracketu nemá nárok na odměnu za sezonu.

Q: Je název herní postavy na konci sezony důležitý?
A: Není, záleží jen na vás, jak se vaše herní postava jmenuje. Ovšem je zakázáno používat nevhodné nebo vulgární názvy herních postav. Takové postavy jsou vyřazeny z vyhodnocení.

5) Match Making Rating (MMR) a informace o frontách

Match Making Rating

Záměrem MMR (Match Making Rating) je, aby se rozlišili hráči podle jejich dovedností. Toho je dosaženo právě díky číslu MMR. Tento rating stoupá po každé výhře a naopak i klesá po každé prohře. MMR neslouží k určování PVP skóre, jeho zásadní funkce patří pouze k vyhledání protivníka stejných dovedností, nebo-li “skillu”, tedy pouze pro frontu. Samotná mechanika fronty se vždy snaží najít pouze protihráče se stejným nebo podobným MMR, pokud trvá fronta delší dobu, rozsah hledání od vašeho MMR se zvětšuje. Toto MMR číslo se neresetuje leavnutím aréna týmu, zůstává po celou dobu aktuální sezony. Jeho reset probíhá pouze při započatí nové sezony.

Někteří hráči úmyslně snižují své MMR dobrovolnýma prohrami. Kvůli těmto hráčům byla zavedena úprava, která zamezí odevzdání ratingu a ovlivnění žebříčku jednotlivých týmů v bracketech. Pokud tedy snižujete své MMR, nesmíte vstoupit do arény, důvod je popsaný níže, jako úprava MMR na našem projektu. Pokud do arény vstoupíte a dobrovolně prohrajete, porušujete tím pravidla a váš tým bude trestán podle pravidel wintrade.

MMR na našem realmu:

Pokud vstoupíte do arény, kde nebudete mít protivníka, tak za tuto arénu už nedostanete standartně například + 10 ratingu, ale dostanete + 0 (Team, Personal i MMR). Pokud tam protivníka mít budete, tak klasicky jak to znáte, ten kdo vyhraje dostane plus rating a ten kdo prohraje mínus.

Vysvětlíme si to taky příkladem:

TÝM A // TÝM B

TÝM A Připojí se do arény.
TÝM B Připojí se do arény.
TÝM A Vstoupí do arény .
TÝM B Nevstoupí do arény.
TÝM A Je v aréně, vidí nahoře 2 players / 0 Players – to je TÝM B, který nevstoupil do arény.

Konec arény je po skončení timeru do startu arény.
TÝM A obdržel + 0 ratingu jak do Team, tak do Personal ratingu i MMR.
TÝM B ztratil X ratingu jak v Team, tak v Personal ratingu i MMR (X – podle rozdílu ratingu…)

Rated Battlegroundy:

Pokud vstoupíte do rated Battlegroundu, kde nebudete mít protivníka, tak v případě, že nebudete hrát po zahájení rated battlegrou přibližně 5 minut, Battleground se ukončí a váš tým nezíská žádný rating. Pří této situaci je zakázáno hrát do ukončení Battlegroundu a je to bráno jako porušení pravidel, konkrétně wintrade. MMR systém neplatí pro rated Battlegroundy a fronta podléhá personal ratingu, nikoliv MMR.

Fronta

Jedná se o systém připojování se do arén a BG, budeme se zde bavit pouze o rated frontách. Na našem projektu je provedena úprava kvůli nižší populaci free serverů oproti oficiálním serverům. Pokud se připojíte do arény, každých 30 sekund se zvýší rozdíl MMR pro hledání soupeře o 100, to znamená:

Připojení se do arény – hledá do 100 MMR (100 PR – Pro Rated Battlegroundy se používá personal rating)
Po 30 sec – hledá do 200 MMR (100 PR – Pro Rated Battlegroundy se používá personal rating)
Po 1 minutě – hledá do 300 MMR (100 PR – Pro Rated Battlegroundy se používá personal rating)
atd…

6) Nejčastější PvP prohřešky

Zde naleznete přehled nejčastěji se vyskytujících přestupků nebo pravidel v oblasti PVP.

1. Bugování LoS (Line of Sight)
Jedná se o využití chyb v LoS ve svůj prospěch, používat spelly a ability přes zdi, kopce etc.

2. Bugování PF (Pathfinding)
Jedná se o využití chyb v PF ve svůj prospěch, například poslat peta na místo, kde by se neměl podle PF dostat za účelem zabití hráče, například v Battlegroundech na hřbitov ze spodu.

3. Použití vícemístného mounta v aréně
Je zakázáno použít vícemístného mounta v aréně, pokud v něm sedí dva nebo více hráčů.

4. Ovlivnění hodnocení aréna týmů a účastníků rated Battlegroundů
Je zakázáno jakýmkoliv neregulérním způsobem ovlivnit hodnocení aréna týmů a rated Battleground účastníků vzniklou chybou nebo pomocí WinTrade.

5. Vulgární názvy týmů
Je zakázáno používat vulgární názvy aréna, takové týmy mohou být smazány během sezony a nebo během jejího vyhodnocení.

6. Využití chyb v arénách a Battlegroundech
Je zakázáno využít jakékoliv vzniklé chyby ve všech arénách, všech rated i random Battlegroundech. Takovou chybu je nutno neprodleně reportnout do bug reportu, a nevyužívat ji.

7. Nabízet cokoliv ve hře za účelem joinutí do rated fronty
Je zakázáno nabízet cokoliv za lognutí týmu do rated queue. To platí pro všechny Aréna Brackety i Rated Battleground. Zároveň je zakázáno na tuto nabídku reagovat přepojením se do fronty. Případný trest obdrží obě strany a bude to bráno jako WinTrading.

8. Neregulérní hraní rated arén a rated Battlegroundu
Je zakázáno bugování nebo neregulérní hraní rated arén a rated Battlegroundů. Je zakázáno využívat vzniklých chyb ve svůj nebo ve prospěch vašeho týmu.

9. Bugování startu arény nebo Battlegroundu
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem vejít do Battlegroundu nebo arény za “bránu” před oficiálním zahájení.

10. Ovlivnění výše honorů a honorable killů
Je zakázáno jakýmkoliv neregulérním způsobem ovlivňovat výši honorů a honorable killu. V případě, že prokážeme Honor Trading u některého hráče, budou mu smazány veškeré honor pointy a veškerý gear koupený za honor pointy.

11. Utajení hráče, který porušil pravidla projektu TwinStar
Každý hráč má povinnost nahlásit hráče, který jedná v rozporu s pravidly projektu TS, neučiní-li tak, může takový hráč být trestán taktéž.

12. Bugování vehiclů
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem používat jinak než je určeno nebo bugovat vehicly ve všech PVP lokacích a Battlegroundech.

13. Více postav v battlegroundu nebo aréně
Je zakázání účastnit se libovolného battlegroundu nebo arény s více než jednou postavou.

14. Nabádání k porušení pravidel
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem nabádat k jakémukoliv porušení pravidel.

Nemusí zde být uvedeny všechny přestupky, jsou tu pouze jen základní, nebo často se vyskytující. Hráč může obdržet trest i za přestupek jiný, zde neuvedený v rámci projektu Apollo.

Výše trestu za porušení jakéhokoliv přestupku uvedeného výše i v rámci pravidel celého projektu Apollo je v kompetenci GM podle interních pravidel.

Kompletní a další přestupky a pravidla projektu TwinStar naleznete ZDE.

7) Wintrade

Wintrade můžeme definovat jako domluvení se dvou nebo více týmů za účelem získání ratingu, gearu, achievmentu a jiné, domluvenými prohrami/ výhrami mezi týmy neboli úmyslné ovlivnění hodnocení aréna týmů nebo Battleground týmů. Jedná se o neregulérní získání Team, Personal, MMR ratingu a vzhledem k tomu, že se snažíme, aby každý dosažený rating nebo případná odměna za sezonu byla dosažena regulérním způsobem a aby každý hráč, který dosáhl určité odměny za sezonu v jakémkoliv bracketu jej měl právem a díky vlastní zkušeností v PVP, nikoliv díky wintradingu, je tohle přísně zakázáno a trestáno. Mimo jiné se jednotlivé brackety hlídají jak ve hře, tak pomocí interních logů.

Pravidla související s wintradingem:

Není dovoleno jakýmkoli způsobem ovlivňovat hodnocení aréna týmu nebo účastníků rated Battlegroundu, ať už způsobem “dobrovolných proher” či jakýmkoli jiným neregulérním hraním.

Postihy při prokázaní wintradingu:

V případě, že prokážeme WinTrading u některého aréna týmu, členům tohoto týmu mohou  být smazány veškeré aréna/ conquest pointy, aréna týmy a Battleground rating, veškerý PvP gear, určité PvP achievmenty a bude udělen ban. Při prokázání taktéž nemůžete v dané probíhající sezony dostat žádnou odměnu za sezonu, stejně jako hráči v týmu s hráčem, který se tohoto dopustil.
V případě, že prokážeme WinTrading u některého rated Battleground týmu, členům, tohoto týmu při WinTadingu mohou být smazány veškeré aréna/ conquest pointy, aréna týmy i Battleground rating, veškerý PvP gear, určité PvP achievmenty a bude udělen ban. Při prokázání taktéž nemůžete v dané probíhající sezoně obdržet žádnou odměnu za sezonu, stejně jako hráči v týmu s člověkem, který se toho dopustil.

8) Jiné důležité informace

Pokud se ve hře vyskytne bug, který může ovlivnit hodnocení aréna týmů a nebo hráčů u rated Battlegroundu jiným způsobem než díky wintradingu, jste povinni jej nahlásit do bug reportu a nevyužívat jej. Pokud jej využívat budete, může dojít až k trestu jako za wintrade (uvedeno v “Postihy při prokázaní wintradingu”) a to pro celý tým, záleží na závažnosti přestupku, který vyhodnotí GM.

Před udělením banu nemusí být hráč upozorněn. Odvolat se hráč může pouze do 7 dní od udělení trestu Head GM. V druhé polovině běžícího trestu se na postavě promazává vše výše uvedené.

Poslední aktualizace 07.06.2020