Obecná pravidla

Obecná pravidla:

Hraním na našem projektu hráč souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Neznalost pravidel neomlouvá.

Administrátor projektu si vyhrazuje právo znění těchto pravidel kdykoliv změnit.

Hráč je povinen sledovat hlášené změny pravidel prostřednictvím webu Projekt Apollo, FB, Discordu nebo fóra a řídit se jimi.

Vůči rozhodnutí Game Mastera se lze odvolat danému Game Masterovi nebo Hlavnímu Game Masterovi / Asistentu HGM prostřednictvím soukromých komunikačních prostředků (v PM na Discordu, fóru nebo emailem). Je možné se odvolat do 4 týdnů od udělení banu. Jakými jazyky dané GM komunikuje naleznete zde.

Administrátor projektu je nejvyšší autoritou a nelze se proti jeho rozhodnutí odvolat.

Administrátor si vyhrazuje právo vyloučit hráče z projektu a ze služeb s ním spojených bez udání důvodu.

Hráč je povinen řídit se pokyny člena Apollo GM týmu. Při nedodržení pokynů může být potrestán.

Jazyky povolené v „/world“, „/characterauction“:

 • EN/CZ/SK

U výše zmíněných jazyků poskytujeme podporu. U jiných jazyků podporu zaručit nemůžeme z důvodu, že nejsme schopni z dlouhodobého hlediska jiné jazyky kontrolovat.

Chování hráče:

Ekonomika serveru

Je zakázáno manipulovat s ekonomikou projektu (obchod s reálnými penězi/ nákup goldů/ prodej goldů/ nákup nebo prodej postav, obchod s hvězdami za reálné peníze/ goldy) z jiných zdrojů než z webových stránek provozovanými projektem TwinStar. Hráčům je také zakázáno obchodovat s goldy/ itemy/ postavami z jiných projektů.

Obchodování/ výměna postav (včetně “BoA” itemů) nebo účtů prostřednictvím veřejných kanálů je povoleno pouze v kanálu k tomu určeném a to v „characterauction“; /join characterauction.

Botování

Jde o používání programu třetí strany, který vykonává činnosti ve hře automaticky, bez nutnosti přímé účasti hráče. Botování je přísně zakázáno.

Hackování

Jakékoliv zásahy do datových souborů klienta, použití programů upravujících funkci klienta, nebo jeho komunikaci se serverem jsou přísně zakázány. Úprava herních modelů je tolerována, při jakýchkoli potížích s takto upraveným klientem neposkytujeme podporu.

Multiboxing

Je celoplošně zakázáno užívání mechaniky známé jako Multiboxing, neboli manipulace s více postavami zároveň za použití softwaru třetích stran. Alt tabbing je stále povolen.

Bugování

Bugování je záměrné využití chyby ve hře k vlastnímu prospěchu. Jakékoliv záměrné bugování je zakázané. Veškeré bugy se musí hlásit do bug reportu.

Je zakázáno využívat jakoukoliv chybu v Pathfindingu nebo Line of Sight ve všech herních oblastech a územích k zabití bosse, hráče či čehokoliv dalšího. Je zakázáno využívat quest itemy/ itemy a vehicly k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Stejně tak je zakázáno zabít stejného bosse vícekrát za jedno ID za předpokladu, že se díky chybě tento boss respawne dříve, než by měl.

Chat

Spam, nebo-li nadměrné zahlcování veřejných kanálů textem je zakázán. Za spam se považuje pět a více řádků v chatu v krátkém časovém sledu. Dále je zakázáno psát bezvýznamné a nevhodné zprávy do veřejných kanálů.

Nadměrné vulgarity, nebo útoky vůči jiným hráčům jsou zakázány na všech veřejných kanálech ve hře.

Veřejným kanálem se rozumí následující: “General“, “/world”, “/characterauction” „/say“, „/yell“, „/emote“

Je zakázáno podnikat nepřátelské, nebo nevhodné útoky vůči jinému hráči na základě jeho náboženského vyznání, národnosti nebo rasy.

Je zakázáno používat jména postav/ petů/ guild/ arena týmů, která jsou vulgární, rasistická nebo jiným způsobem nevhodná. Je taktéž zakázáno pojmenovávat své postavy jmény podobnými přezdívkám členů projektu Apollo.

Porušení těchto pravidel je nutné nahlásit pomocí ingame funkce “Report Player”.

Je zakázáno využívání/ zakládání dalších postav za účelem obcházení ignore a obtěžování jiného hráče.

Scamming (Podvody)

Je zakázáno provozovat jakékoli činnosti typu kasina (hazardní hry).
Je zakázáno zasílat podvodné maily, jejichž cílem je podvést nebo okrást jiného hráče.

Je zakázáno zneužívat roli „Master Looter“ pro ninjování itemů v případě, že byla předem uzavřena jasná dohoda o rozdělení itemů.
Pro více informací si prosím přečtěte naše prohlášení týkající se „Ninja Looting“.

Urážení/ narážky/ navážení se do členů TwinStar týmu nebo projektu

Je zakázáno se jakýmkoliv způsobem navážet do členů TwinStar týmu nebo samotného projektu, urážet je, případně zpochybňovat jakýmkoliv způsobem jejich práci. Stejně tak je zakázáno vydávat se za člena TwinStar týmu.

Jakékoliv přímé či nepřímé sdělování možných spojení mezi členy týmu a jejich hráčskou identitou (pokud by hráli na serveru) je přísně zakázáno (i když by to „nebylo myšleno vážně“).

Veškerá naše práce je dobrovolná a provozována v našem volném čase. Konstruktivní kritice se nebráníme a lze oslovit každého člena TwinStar týmu se zpětnou vazbou vztahující se k jeho/ její specializaci.

Zneužívání hráčské podpory

Je zakázáno zneužívat systému hráčské podpory pro jiné účely, než ke kterým slouží.

Vyhýbání se trestu

Je zakázáno vyhýbat se jakékoli formě trestu (mute, ban, IP ban, …) použitím jiného účtu, změnou IP adresy k páchání dalších přestupků.

Hráčská Podpora:

Ticket systém

Slouží k nahlášení osobního bugu (problém, který se týká jednoho hráče/ postavy), který lze vyřešit pomocí GM.

Návod. jak podat ticket a pravidla ticket systému, naleznete ZDE. Jsme schopni řešit tickety pouze v EN/ CZ/ SK jazycích. Tickety napsané v jiném jazyce budou uzavřeny bez odpovědi. Uvedením toho, jakými jazyky jste schopni komunikovat můžete uspíšit vyřešení vašeho ticketu.

Příklady toho, co lze prostřednictvím Ticket systému nahlásit:

 • Po pádu serveru nelze odevzdat splněný quest.
 • Pokud jsou statistiky vaší postavy bugnuté.
 • Pokud jsou vaše talenty bugnuté.
 • Zmizí vám již naučený spell.
 • Bugnuté profese.
 • Zaseknutá postava v textuře.
 • Nemožnost lognout konkrétní postavu.
 • A jiné.

Bug Report

Hráči jsou povinni nahlašovat chyby ve hře do Bug Reportu.

Pokud tak hráč neučiní nebo dojde k zneužití této chyby, bude udělen trest na základě závažnosti přečinění. Chyby ve hře mohou být nahlášeny pouze prostřednictvím Bug Reportu, ne přes Ticket systém. Návod jak nahlásit chybu do Bug Reportu naleznete ZDE.

Příklady toho, co lze prostřednictvím Bug Reportu nahlásit:

  • Globální problémy (problém, který se netýká jen vás, ale více či všech hráčů).
  • Buglé questy, buglé ability vašeho peta nebo problémy neřešitelné ve hře za pomoci GM.
  • Buglý spell/ item.
  • Chybějící NPC, Game Object nebo loot.
 • A jiné.

Complaint system/ Report Player

Slouží k nahlášení nevhodného chování jiného hráče přímo ze hry (stačí kliknout na jméno hráče pravým tlačítkem myši, možnost Report Player for …). Je možné nahlásit hráče za všechny prohřešky související s Chatem (viz Chat sekce), případně za Cheating (Botování, Hackování, Multiboxing), kde je potřeba doplnit, o který prohřešek se jedná a pokud možno poskytnout důkaz.

Vracení itemů

Tým Apollo řeší problémy s lootem výhradně v raid instancích cataclysm contentu. Takovýto problém musí být GM týmu předán pomocí ticketu na Discordu (návod je v kanálu read-first). Ticket musí dodržovat stanovený formát a obsahovat všechny informace. Tickety nedodržující stanovený formát nebo nekompletní tickety budou odstraněny. Pokud si nejste jisti, zde se můžete podívat na pár příkladů.

Žádosti o vrácení lootu podávejte co nejdříve od incidentu. Při pozdějším podání nemusí být žádost kladně vyřízena.

Problémy s lootem z Cataclysm raidů spadají pod “Loot Incident Quota”, což znamená, že je možné obnovit pouze omezený počet itemů stejné skupině hráčů za dané časové období.

Tým Apollo má omezenou možnost vracet quest itemy, achievementy a věci nakoupené od vendorů nebo z aukce a ztracené pádem serveru nebo omylem hráče. Tým nemůže vracet poštu, goldy a jiné formy měny (honory, valory,…).

Tresty:

Tresty za chování hráče závisí na závažnosti prohřešku, např. slovní varování, mute, odstranění herní měny/ itemů, blokace účtu a IP, případně jiné.

Tresty mohou být provázány s dalšími službami provozovanými projektem TwinStar (fórum, Discord, Facebook, …).

Tresty jsou platné okamžitě.

Ostatní:

 • Hráči jsou povinni nahlašovat chování v rozporu s pravidly projektu, což je možné provést pomocí PM/ mailu GM, na Discord do místnosti #ticket-submit a Complaint system.
 • Je zakázáno propagovat nebo uvádět odkazy/informace z jiných projektů se stejným, nebo podobným zaměřením.
 • Dále je zakázáno propagovat jakoukoliv formu warezu/porna a to v jakékoliv podobě a to včetně materiálu na warez/porno odkazující.

Poslední úprava 24.12.2019