Nahlašování chyb

Obsah

 1. 1. TL;DR verze
 2. 2. Obecně
 3. 3. Podoba reportu
 4. 4. Reportování chyb
 5. 5. Statusy reportů
 6. 6. Forum, TwinHead, Armory, Web a Account manager

1. TL;DR verze

 • Ujistěte se, že to, co chcete nahlásit je opravdu chyba (informaci si můžete ověřit z různých návodů, diskuzních fór, videí, nebo wowhead komentářů vztahujícím se ke Cataclysmu – 11/2010- 8/2012).
 • Musíte mít emailem potvrzený forum účet.
 • Otevřete si https://cata-twinhead.twinstar.cz/?bug-report a vyhledejte váš problem. Pokud už k tomu existuje nějaký report, doplňte k němu komentář. Jestli se chyba vyskytuje v dungeonu, hledáte dungeon report, pokud se jedná o quest, tak vyhledáváte quest, atd. Vůbec nezáleží na původním problému, nebo v jakém jazyce je report vytvořený, preferujeme mít vše související na jednom místě. Pokud už report existuje, ale objevila se nová chyba, kterou nevidíte nahlášenou, doplňte ji v komentářích. Jestli je report označený jako fixed, použijte funkce „Request Reopen“.
 • Jestli se vám nedaří najít již existující report související s vaším problém, vytvořte nový z odpovídající stránky (quest, dungeon, …) na Twinheadu. Ve spodní části odpovídající stránky najdete možnost „Create Issue“. Pokud reportujete globální problém, jako například nějakou mechaniku, použijte možnost „Report a Global Bug“  pod „Bug Report“. Je potřeba nahlašovat chyby do příslušných reportů. Komentáře kdekoli jinde se lehce přehlédnou a díky tomu se chyba nemusí opravit.
 • Správné reporty obsahují popis chyby, postup jak to reprodukovat, popis správného chování podložené důkazy (retail Cataclysm). Twinhead odkazy ke konkrétním NPC, spellům, atd. jsou vítané.
 • Pokud nedodáte všechny požadované informace, budeme požadovat jejich doplnění. Měli byste sledovat vaše reporty.
 • Když se chyba odstraní, vývojář nebo tester změní status na „Need Update“. Kdy byl poslední update zjistíte po přihlášení na Twinhead, v hlavičce stránky po kliknutí na „Switch Stats“.

2. Obecně

Nejdříve si pečlivě zkontrolujte, jestli chyba, kterou se chystáte nahlásit, je opravdu chybou. Chybný report zbytečně zabere developerům a testerům čas, který by mohli věnovat jiným reportům.

Všechny chyby  se reportují na stránce Bug Reportu.

Pozor: Jako první je třeba správně zvolit patřičný DATADISK (Vanilla, TBC, WotLK, Cataclysm).

3. Podoba reportu

Každý report musí mít základní informace a formu, aby mohl být dále řešen. Špatně založený report má jen mizivou šanci na to, aby se vůbec začal řešit. K dobrému reportu patří i to, aby byl přehledný a správně formátovaný.

Správný report by měl obsahovat tyto informace:

 • Předpokládaná/správná funkčnost
 • Srozumitelný popis problému
 • Aktuální funkčnost na daném realmu
 • Dodatečné informace a linky na související položky (npc, objecty, spelly atd.)
 • Zdroje informací – odkazy na oficiální diskuze, guidy, videa, logy …

V případě, že report obsahuje nedostatečné množství informací, je možné, že si developer nebo tester vyžádá další informace potřebné k řešení problému. Proto je třeba sledovat daný report i po reportnutí chyby a případně informace doplnit. O tomto stavu budete navíc upozorněni mailem. V takovém případě bude mít report stav „Need info„.

4. Reportování chyb

Reporty je možné založit dvěma různými způsoby. Pokud v databázi existuje konkrétní záznam (např. spell, item, npc, …), tak se používají „Konkrétní reporty„, jinak se použije „Globální report„.

Pozor: Pro vytvoření reportu pro WotLK je nutné být autorizovaným uživatelem.

a) Konkrétní reporty:

 • Spell
 • Quest
 • Achievement
 • NPC
 • Item
 • Object

Jelikož každá konkrétní položka výše zmíněného typu má vlastní záznam v databázi pod konkrétním ID, tak se chyby těchto položek reportují přímo k danému konkrétnímu záznamu.

Krok 1

Jako první musíme najít danou položku (spell/achiev/npc…) v naší TwinHead databázi. Ve většině případů ji stačí velice snadno vyhledat v roztříděných kategoriích. Kategorie zobrazíte najetím myši na tlačítko „Database„.

Případně je možné využít funkci vyhledávání.

Krok 2

Otevřeme stránku s danou položkou.

Pozor: Před reportnutím bugu je třeba si zkontrolovat, jestli daný bug už není reportnutý. Konkrétně se jedná o záložku „Issues„. Na příkladů níže lze vidět, že na Vile Poison již report existuje a má navíc i jeden duplicitní report.

Pokud k dané položce report již existuje (ať už se stejným problémem nebo ne), vždy pište svůj (nový) problém do komentáře daného reportu! (neplatí, pokud je daný report zrušen – Canceled, Won’t Fix…v takovém případě vytváříte nový report).
V případě, že připisujete komentář do reportu, který byl již uzavřen a má status „Fixed„, použijete funkci „Request Reopen„. Tato funkce nás upozorní, že report byl doplněn o nový problém. V příkladu výše tedy budeme psát komentář do reportu s ID 9844.

Krok 3

Pokud žádný report pro daný problém neexistuje, bude pro nás důležitá spodní část stránky, kde se nachází možnost reportnout bug k dané položce. Jedná se o záložku „Create Issue„. Do této záložky je možné napsat text, který chybu popíše. Vytvořený report odešleme kliknutím na tlačítko „Submit„. Pro zpřehlednění reportu lze používat různé formátovací nástroje editoru.

Pokud je bug reportován tímto způsobem, tak se správně spáruje s daným záznamem.

Interní reporty: Interní reporty jsou klasické reporty, které mají zaškrtnuté políčko „Internal Report„. To znamená, že daný report uvidí pouze autor reportu, testeři a developeři. Tyto reporty slouží k reportování chyb, které se dají snadno zneužít, a veřejné vystavení takového bugu by mohlo ještě zvýšit frekvenci jeho zneužívání.

Reportování questů: Všechny NPC, itemy, objecty, které přímo souvisí s nějakým questem, se reportují pod daný quest. Pokud tedy NPC, které má být zabito do questu, není spawnuté, bug se reportuje pod konkrétní quest.

Reportování glyphů: Pokud chcete reportnout bug nějakého glyphu, nereportujte bug jako bug itemu, ale jako bug spellu. Tedy najděte příslušný spell, který ke glyphu náleží. Nejjednodušší je najít glyph (item) a poté v popisu glyphu kliknout na zelený text, kde je popsán jeho efekt. Odkaz váš přesměruje na stránku spellu, pod kterým je glyph zařazen.

Reportování set bonusů: Set bonusy také reportujeme pod spelly. Spell lze nalézt na stránce setu v odstavci „Set Bonuses„.

Reportování raid bossů: Jelikož reporty týkající se raidů často obsahují spoustu informací a report by se tak stával velmi nepřehledným, jsou jednotliví bossové reportováni přímo pod své vlastní ID (tedy report pod NPC). Pokud chceme reportnout například bug na bossovi Deathwing, reportuje se bug přímo pod daného bosse. Pokud se jedná o bug instance, je bug reportován klasicky pod příslušný Dungeon.

Pozor: V případě 4.0.6 instancí (Blackwing Descent, The Bastion of Twilight a Throne of the Four Winds) se bossové reportují pod daný Dungeon report (tedy všichni bossové v jednom reportu). Tento systém byl využíván dříve a tudíž pro tyto reporty zůstává zachován (reporty již jsou založeny). Postup pro nové raidy je popsán výše.

b) Globální reporty

Jedná se o reporty typu:

 • General
 • PvP
 • Dungeon
 • Mechanic

V tomto případně stačí pouze jedno kliknutí a dostaneme se na formulář pro reportnutí bugu. Ten nalezneme na hlavní stránce TwinHeadu každého datadisku, pokud najedeme myší na tlačítko „Bug Report“ a klikneme na „Report a global bug„. Tato funkce je také na hlavní stránce přehledu bugů.

Nyní bug popíšeme jako v předchozím případě, avšak zde musíme zvolit jeden ze 4 typů (PvP, Mechanic, Dungeon, General).

5. Statusy reportů:

Každý report začíná ve stavu „New“, který se poté mění podle fáze jeho životního cyklu.

New: Report byl založen a ještě nebyl prověřen.
Need Info: Report vyžaduje další informace potřebné k řešení problému.
Confirmed: Potvrzený report, který má dostatečné množství informací a je připraven k opravě.
Reopened: Report byl v minulosti opravován, ale bug se vyskytl znovu nebo byl k danému reportu nalezen nový bug.
Fixed: Report je opraven a nasazen na ostrém serveru.
Minor Flaws: Report obsahuje pouze drobné chyby.
Need Retest: Report potřebuje ověřit aktuální funkčnost na ostrém serveru.
Need Update: Report je opraven a čeká se pouze na update serveru.
Later Content: Report není aktuální pro content daného datadisku, bude řešen později.
Not a Bug: Daný report nepopisuje bug.
WotLK Report: Pouze pro Cataclysm realm. Jedná se o report, který byl řešen i na WotLK a případná oprava může být použita z WotLK realmu. Report je zároveň i Confirmed.
Won’t Fix: Report prozatím nebude opravován. Jedná se o reporty, které nyní nejdou opravit nebo se jejich oprava nevyplatí.
Duplicate: Report je duplicitní.
Canceled: Report byl zrušen.

6. Forum, TwinHead, Armory, Web a Account manager

Pokud naleznete chybu na výše zmíněném prostředí, chyby se reportují do General sekce TwinHeadu. Tato sekce je zařazena vedle ostatních datadisků. Dále postupujte jako v případě reportnutí globálního bugu.

Pozor: Do této sekce patří také NÁVRHY. Tudíž pokud máte jakékoliv nápady, postřehy nebo připomínky, neváhejte s napsáním požadavku.

Tato sekce má také některé rozdílné statusy:

Accepted: Potvrzený/ přijatý report, jedná se o report s dostatečným množstvím informací a je připraven k opravě nebo k vytvoření nové funkcionality. Jedná se o podobný status jako Confirmed.
Resolved: Report je opraven/ vyřešen a nasazen na produkčním serveru. V případě bugu je to to samé jako Fixed.
In Progress: Report je současně v řešení.