Weekend Bonus Events and PvP Season End

Dear players,

we hope you are having a good time in the Cataclysmic realms of Azeroth, and we are glad to bring you more news concerning the Apollo project!

The first change implemented in the game will please the Lil‘ Game Hunters who enjoy the company of their small, charming companions, whether they are furry, scaly or plumy. As you might have guessed, we are happy to announce that companion pets are now account-wide, so you can now cuddle with the Plethora of Pets you have gathered on any of your characters.

We would also like to introduce the Weekend Bonus Events. In total, there are four kinds of events which will allow you to speed up your gaming experience. Events are on a rotation and will always be active in the same order, the currently-active event being announced upon login. During each weekend, your characters will have double the rates towards one of these:

  1. experience,
  2. justice/honor points,
  3. valor/conquest points,
  4. reputation.

Only one of these events will be active at any one time.

And now, news for our PvP community. The current PvP season is due to end on Wednesday (27/09/2023) and its evaluation will take place once the season is concluded. However, we can now disclose that from next season on, we are implementing the Mists of Pandaria-style arena system, so players will receive only personal arena rating and thus will no longer have to form teams in order to compete in rated arenas. The new season will begin as soon as the current one is over.

In other news, we would also like to announce that we have moved the racials swap service to a brand new Services category in the Account Manager, so if you are looking for it, you will find it there and not in character customization anymore, since the service is now account-wide.

We also want to point out the undying endeavors of our developers who have made a great number of fixes during the last few weeks. Most of the fixes concerned spells and abilities of playable classes, so that you can enjoy even more flawless gameplay than ever before! For more information regarding recent fixes, please visit the changelog.

Happy gaming!

Apollo Team

??

Milí hráči,

doufáme, že se na Cataclysmu máte dobře, a jsme rádi, že vám můžeme přinést další novinky týkající se projektu Apollo!

První změna zavedená ve hře potěší sběratele companionů, kteří si užívají společnost svých malých, okouzlujících společníků, ať už jsou chlupatí, šupinatí nebo opeření. Jak už asi tušíte, chceme s radostí oznámit, že companioni jsou nyní sdíleni na celý účet, takže se nyní můžete pomazlit s celou plejádou mazlíčků, kterou jste nashromáždili na kterékoli ze svých postav na jednou accountu.

Rádi bychom vám také představili víkendové bonusové eventy. Celkem jsou čtyři druhy eventů, které vám umožní zlepšit vaše herní zážitky a zefektivnit vaší snahu. Eventy se střídají a budou vždy aktivní ve stejném pořadí, přičemž aktuálně aktivní event bude oznámen po přihlášení. Během každého víkendu budou mít vaše postavy dvojnásobné:

  1. Experience
  2. Justice/honor pointy
  3. Valory/conquest pointy
  4. Reputace

Aktivní bude vždy pouze jedna z uvedených možností v daný víkend.

A nyní novinky pro naši PvP komunitu. Aktuální PvP sezóna bude končit ve středu (27.09.2023) a její vyhodnocení proběhne po jejím uzavření. Už nyní bychom vám rádi prozradili, že od příští sezóny zavádíme systém arén ve stylu Mists of Pandaria. Hráči budou dostávat pouze personal rating, tudíž nebudou muset vytvářet arena týmy, aby se mohli účastnit arén. Nová sezóna začne, jakmile skončí ta aktuální.

Další novinkou, kterou bychom rádi oznámili je, přesunutí možnosti změny raciálek do zcela nové kategorie v Account Manageru. Pokud byste rádi změnu raciálek využili, najdete ji v kategorii Služby, tedy už není v možnostech přizpůsobení postavy, neboť je nyní zakoupena pro celý účet.

Také bychom rádi vyzdvihli nehynoucí snahu našich vývojářů, kteří během minulých týdnů provedli velké množství oprav. Většina oprav se týkala spellů a abilit hratelných class, takže si můžete dopřát lepší herní zážitek než kdy dříve! Pro více informací o posledních opravách navštivte prosím changelog.

Přejeme vám hezké hraní!

Váš tým Apollo