LayeringVážená komunito,

poslední 2-3 týdny pracujeme na řešení jak vylepšit výkon serveru do bodu, kdy už nebude potřeba žádná fronta podle populace a serverové záseky se stanou minulostí.

Řešením je „layering“. Všechny dostupné informace o něm naleznete zde: https://www.apollo-wow.com/layering/
Layering bude dočasné řešení stávající situace a vypneme jej, jakmile již nebude potřeba.

Dnes jsme dokončili naše interní testování a dosáhli jsme momentu, kdy potřebujeme „populaci“, abychom určili funkčnost. Protože jsme prvním soukromým serverem, který kdy implementoval takovouto mechaniku, nemáme k dispozici mnoho dat. Proto budeme potřebovat i VÁS, abyste nám s tím pomohli, abychom se mohli konečně zbavit dlouhých čekání ve frontě ve večerních hodinách.

Zítra 19.4.2020 v 17:00 chceme pozvat všechny z vás, abyste se k nám připojili na PTR a vyzkoušeli tuto novou funkci. Informace o tom, co je třeba otestovat, lze nalézt také na webu pod odkazem uvedeným výše. Prosíme vás, abyste nezapomněli nahlásit jakékoli problémy, které najdete, zde: https://cata-twinhead.twinstar.cz/?issue=21157

Budeme potřebovat co nejvíce lidí, abychom se ujistili, že implementace layeringu nezpůsobí žádné problémy pro váš zážitek ze hry. Čím více lidí se účastní tohoto testování, tím rychleji už nebudete mít fronty. 🙂

Váš tým Apollo

LayeringDear community
,

since the last 2-3 weeks we are working on a solution to improve the server performance to a point where basically no population based queue is needed anymore and things like server sided lags should be history.

The solution for that is “layering”. You can find all available information about layering here: https://www.apollo-wow.com/layering/
Layering will be a temporary solution to the current situation and will be disabled again once it is not needed anymore.

Today we could finish our internal testing and we reached a point where we now need a “population” to determine the functionality. Since we are the first private server to ever implement such a mechanic, there is not much data available. Therefore we will need YOU to help us with that and getting rid of the long queue times in the evening.

Tomorrow 19.04.2020 at 17:00 server time, we want to invite everyone of you to join us on the PTR and test this new feature. Information of what needs to be tested can also be found on the website linked above. Please make sure to report any issues you find here: https://cata-twinhead.twinstar.cz/?issue=21157

We will need as many people as possible to make sure that the implementation of layering will cause no issues for your gaming experience. The more people take part in this testing, the faster you will have no queues anymore. 🙂

Your Apollo Team