Jen další vánoční akce

Veselé Vánoce!

Mysleli jste si, že jsme na vás zapomněli?
My bychom přeci nikdy nezapomněli na vás, naše hráče.

Předčasný dárek ve formě Twilight Highlands a velkých slev v našem obchodě není totiž to jediné, co jsme si pro vás připravili.
Rádi bychom vám všem poděkovali za tento skvělý rok, a abychom vám tyto Vánoce ještě více zpříjemnili, máme pro vás další akci během svátků.

Po restartu serveru v neděli 22.12.2019 budou povoleny následující funkce:

  • 3x získávání zkušeností (lze ovládat pomocí “.mod xp”)
  • 2x rychlost profesí
  • 2x získávání Valor a Conquest Points
  • žádné poplatky v aukci

Tato akce bude trvat do restartování serveru v pondělí ráno, 30.12.2019.

Celý tým TwinStaru vám všem přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Just another Christmas Event

Ho Ho Ho,

you guys probably thought we forgot about you?
Of course we would never forget about you, our players.

After the early Twilight Highlands present and the immense discount on our donate shop we are still not done.
We want to thank everyone of you for a great year and to make this christmas an even greater event for you, we will give you another event over the holidays.

After the server restart on Sunday, 22.12.2019 the following features will be enabled:

  • 3x Experience Rates (can be controlled with “.mod xp”)
  • 2x Profession Rates
  • 2x Valor & Conquest Points gain
  • No Auction House fees

This event will last until the server restart on Monday morning, 30.12.2019.

The whole TwinStar team wishes you all a merry christmas and a happy new year.