Přejmenování guild

Vážení hráči.

Během sloučení Artemisu a Hadesu jsme museli přejmenovat několik guild. Pokud má vaše guilda jiné jméno, než měla před sloučením, a s tímto výsledkem nejste spokojeni, otevřete si ticket, kde uvedete, jaké jméno guildy byste chtěli. Nesmí se jednat o jméno, které je již zabrané. Takovýto ticket může založit pouze Guild Master.

Žádosti na změnu jména guildy akceptujeme do konce 3. 5. 2019.

Apollo tým